آرشیو دیجیتالی حقوقی کندلوس

1-اطلاعات اختصاصی
- مدیریت: اسناد و مدارک مربوط به مدیران، اعم از شناسنامه، گذرنامه، پروانه وکالت،...
- همکاران و مشاوران: مدارک مربوط به همکاران دائمی دفتر و اداره حقوقی اعم از وکلا و مشاورین حقوقی، کارشناسان، مترجمین رسمی...
- کارکنان اداری: مدارک مربوط به کارکنان و کارمندان و اطلاعات پرسنلی آنان.
- امور اداری: مدارک مربوط به اثاثیه و لوازم و تجهیزات دفتر یا اداره و فاکتورها و قبض ها و نامه ها و ...
- برنامه دیدارها: جداول مربوط به جلسات و ملاقات های کاری به تفکیک سال و با تاریخ روز و ساعت
- جلسات دادگاه ها: جداول مربوط به اوقات رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی به تفکیک سال و با ذکر مشخصات پرونده و با تاریخ روز و ساعت جلسه.
- پرونده های حقوقی: شامل جدول اسامی و مشخصات موکلین و پرونده ها به ترتیب حروف الفبا، همراه با موضوع پرونده، که روی هر یک کلیک شود، امکان دسترسی به کلیه اوراق پرونده وجود دارد.
- مکاتبات با موکلین و طرف های دعوی: به تفکیک نامه، دورنگار و ایمیل های وارده و صادره
- دفترچه تلفن دفتر: مشخصات کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که با دفتر و اداره حقوقی ارتباط دارند، به ترتیب حروف الفبا با امکان جستجو.

2- اطلاعات و منابع حقوقی
شامل کلیه اطلاعات حقوقی که دسترسی به آن¬ها برای هر دفتر و اداره حقوقی ضرورت دارد، از جمله:
- خبرها و بخشنامه¬ها و اطلاعیه¬ها: شامل آخرین خبرها، بخشنامه¬ها، اطلاعیه¬ها و تحلیل¬ها در زمینه¬های حقوقی، قضایی، تجاری، مالیاتی، کار و تأمین¬اجتماعی... این قسمت به طور پیوسته به روز می¬شود و به محض باز کردن آرشیو، جدیدترین بخشنامه¬ها و اطلاعیه¬ها را در صفحه اصلی آن می¬توان مشاهده کرد.
- تلفن¬ها، ایمیل¬ها و وب سایت¬های حقوقی: شامل شماره تلفن¬های ضروری تهران بزرگ، شماره تلفن¬های کلیه مراجع قضایی (دادگاه¬ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، ...) و سازمان¬ها و ارگان¬های تابعه قوه قضاییه، شماره تلفن کانونهای وکلای دادگستری ایران، کلانتری¬ها، بانک¬ها، سفارت خانه¬ها، شهرداری¬ها، مؤسسات و مراکز رسمی و دولتی، سازمان¬های بین المللی، کد تلفن شهرهای ایران و کشورهای جهان...
- اعضای کانون¬های وکلای دادگستری: به ترتیب حروف الفبا و با امکان جستجو و شامل اسامی، شماره پروانه وکالت، نشانی و شماره تلفن و ایمیل. کارشناسان رسمی دادگستری: به ترتیب حروف الفبا و با امکان جستجو و شامل اسامی، رشته کارشناسی، شرح تخصص، نشانی و شماره تلفن و ایمیل. مترجمین رسمی: به ترتیب حروف الفبا و با امکان جستجو و شامل اسامی، رشته و تخصص، نشانی و شماره تلفن.
- قوانین و مقررات: شامل متن کامل قوانین و مقررات مهم و عمده¬ای که کلیه دفاتر و ادارات حقوقی به ویژه در ارتباط با امور مالی و بازرگانی به آنها نیاز دارند و به چند بخش تقسیم شده است:
1- قوانین تجاری و صنعتی: شامل قوانین و آئین نامه¬ها در زمینه تجارت، چک، امور گمرکی، صادرات و واردات، خصوصی سازی...
2- قوانین مالی و مالیاتی: شامل قوانین و مقررات مالیاتی، بانکی، بودجه...
3- قوانین کار و تأمین اجتماعی: شامل قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی.
4- قوانین منسوخ: شامل قوانینی که به تازگی منسوخ شده¬اند و ممکن است همچنان مورد استفاده قرار بگیرد.
5- قوانین عمومی: شامل متن قانون اساسی، قانون مدنی، برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی، قوانین آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری، قوانین روابط موجرو مستأجر،... و سایر قوانین مهم و مورد نیاز.
6- قوانین سازش و داوری: شامل قوانین و مقررات مصالحه و داوری.
7- مجموعه قوانین: شامل وب سایت¬های حقوقی معتبر که امکان جستجو در قوانین و مقررات کشور را دارند و همچنین مجموعه قوانین و مقررات روزنامه رسمی از سال 1357 به بعد با امکان جستجو و مشاهده متن قوانین که به طور اختصاصی توسط این مؤسسه تهیه شده است و شامل قوانین و مقرراتی است که هر ساله توسط روزنامه رسمی به صورت کتاب منتشر می¬شود و این مؤسسه با افزودن قوانین و مقررات جدید که در روزنامه رسمی به چاپ می رسد آن را به روز می¬کند.

- مقالات حقوقی: برگزیده مقالات حقوقی کاربردی و مفید که از نشریات و وب سایت¬های حقوقی انتخاب شده است.
- کتاب¬های¬ حقوقی: در¬ این¬ قسمت،¬ فهرست¬ مندرجات¬ کلیه¬ کتاب¬های¬ حقوقی¬کتابخانه مؤسسه( نزدیک به 1000جلد)، به تفکیک موضوع، گنجانده شده است که روی هر موضوعی کلیک شود، فهرست کتاب¬های مربوط به آن موضوع باز می¬شود و روی نام هر کتابی که کلیک شود فهرست کتاب و مطلب مورد نظر قابل مشاهده است. مزیت مهم این قسمت امکان جستجوی موضوعی در همه کتاب هاست که برای تهیه لایحه و مقاله و نظایر آن کاربرد دارد. قسمت کتاب¬های حقوقی، با افزودن کتاب¬های جدید به روز می¬شود.
- آراء و نظریه¬های حقوقی -آخرین و تازه¬ترین خبرها، همایش¬ها، سمینارها و رویدادهای حقوقی و قضایی
- واژه¬نامه و فرهنگ اصطلاحات حقوقی: شامل واژه¬نامه حقوقی و فرهنگ اصطلاحات.
- معرفی کتاب، نشریات و نرم¬افزار: با ذکر نام نویسنده/ مؤلف/ مترجم، موضوع، نام ناشر و قیمت کتاب و همچنین نام نشریه، ناشر و نشانی نشریه و محل عرضه نرم افزار.
- نمونه قراردادها و توافق نامه¬ها -فرم¬های قضایی: در این قسمت، نمونه فرم¬ها و اوراق قضایی قابل دسترسی است.
- نمونه دادخواست¬ها، شکایات و احکام و قرارهای قضایی
- چک لیست¬ها: چک لیست مدارک مورد نیاز از جمله در ارتباط با مراحل ثبت شرکت¬ها و علائم تجاری و طرح های صنعتی و اختراعات به صورت گام به گام.

3- اطلاعات عمومی
شامل نقشه های ایران و تهران و مترو تهران، مسافت شهرها، هواشناسی، مبدل تاریخ، ماشین حساب، تقویم سالانه، لغت نامه های دو زبانه فارسی، انگلیسی و آلمانی، کتاب اول، ...

آرشیو حقوقی کندلوس، که توسط مؤسسه حقوقی اقتصادی آرمان ایرانیان برای دفاتر وکلاء دادگستری، حقوقدانان و ادارات حقوقی طراحی شده است، کلیه اسناد و مدارک موجود در دفتر یا اداره را به صورت دیجیتال و به تفکیک موضوع ذخیره می کند تا دسترسی سریع، آسان و مطمئن به اسناد امکان پذیر باشد. این آرشیو در محل کار از طریق شبکه داخلی و در هر جای ایران و سایر کشورها از طریق اینترنت، تلفن همراه و تبلت قابل دسترسی است.
اطلاعات موجود در نرم افزار این آرشیو به طور عمده از سه بخش تشکیل شده است:
- اطلاعات اختصاصی
- اطلاعات و منابع حقوقی
- اطلاعات عمومی

آرشیو حقوقی کندلوس، بی تردید گنجینه ای از اطلاعات به روز شده است که بخش بسیار بزرگی از نیازهای ادارات حقوقی و مشاوران حقوقی و وکلاء را برآورده می کند و صرفه جوئی چشمگیری در وقت آنان به وجود می آورد.


بایگانی اسناد
در این میان، شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات در ارتباط با فعالیت صنعتی، تجاری و خدماتی روزانه خود مجموعه ای از اسـناد و اطلاعات را تهیه، تولید و پردازش می¬نمایند و آنها را برای بهره برداری به صورت آرشیو ذخیره و بایگانی می کنند. فعالان اقتصادی برای ادامۀ کار و انجام عملیات حرفه ای خود نیازمند مراجعه به آرشیو و بهره گیری از آن هستند. اما بایگانی های سنتی که اسناد و مدارک را در پوشه ها و زونکن ها نگهداری می کنند، مشکلات خاص خود را دارند که می توان فقدان یا بی ترتیبی فهرست موضوعات، کندی و وقت گیر بودن دسترسی به سند و آسیب پذیری اوراق و مدارک و اطلاعات را از آن جمله دانست. راه حل، بیگمان، رو آوردن به سیستم های دیجیتالی و رایانه ای آرشیو و ذخیره سازی اطلاعات است که ناکارآمدی و آسیب پذیری آرشیوهای معمولی و سنتی را تا حد بسیار زیادی جبران می کند. البته، طی سالهای اخیر پیشرفت های گسترده ای در این زمینه رخ داده و گرایش به اتوماسیون و اسکن اسناد و اطلاعات افزایش یافته است. در این ارتیاط، آرشیو و اطلاع رسانی دیجیتالی کندلوس در زمرۀ یکی از برترین نرم افزارهای نگهداری و بازیابی اسناد و اطلاعات است که نه تنها سادگی و راحتی و سرعت آن ویژگی چشمگیری به این نرم افزار بخشیده است، بلکه بزرگترین و مفیدترین امتیاز آن محتوای نرم افزار است، چرا که این سیستم، برخلاف نرم افزارهای اتوماسیون، طیف وسیعی از اطلاعات و دانستنی های روز را نیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهد.

آموزش
خود اتکائی و خودکفائی مشتری در بهره برداری و اضافه کردن مطالب جدید به اسناد و اطلاعات ذخیره شده یکی از هدف های اصلی ما را تشکیل می دهد. بنابراین کارکنان مشتری برای استفاده صحیح از آرشیو کندلوس و به روزکردن مطالب و محتویات آن آموزش لازم را می بینند تا به جز در موارد استثنائی نیازمند کمک گرفتن از متخصصان ما نباشند.

اطلاع رسانی
با نرم افزار کندلوس نه تنها اسناد و مدارک خود را بایگانی می کنید، بلکه تفسیرها و خبرهای اقتصادی روز (به فارسی و انگلیسی)، قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مالی و مالیاتی و بانکی، تحولات ارزی، کار و تأمین اجتماعی، صنعت، بازرگانی، معدن، کشاورزی، پیمانکاری، خدمات و انبوهی از اطلاعات ضروری در زمینه های دیگر با فشار دادن کلید رایانه یا لمس تلفن موبایل هوشمند در اختیار شما قرار می گیرد. این مطالب لحظه به لحظه توسط کارشناسان آگاه حقوقی و اقتصادی مؤسسۀ آرمان ایرانیان به روزرسانی می¬شود و شما از مقررات و تحولات مهم در حوزۀ کسب و کار آگاه شده و هیچ نکتۀ ارزشمندی از چشم شما پنهان نمی¬ماند. بی¬تردید، در دنیای پر رقابت امروز، دسترسی سریع به اطلاعات کلیدی و مهم، لازمۀ پیشرفت، زمینه ساز بهره¬گیری از فرصت-ها، و یکی از ابزار های پیشگیری از خطرها وآسیب هاست. آرشیو و اطلاع رسانی کندلوس از این جهت یاری گر شما خواهد بود.
افزون براین، نرم¬افزارکندلوس دسترسی شما به کتابخانۀ آنلاین خود را امکان¬پذیرمی¬کند. این کتابخانه مجموعه-ای از کتاب¬ها و مقالات، گزارش¬ها، فرهنگنامه¬ها، لغت نامه¬ها، اطلاعات کاربردی و دستورالعمل¬ها و توصیه¬های مفید در زمینۀ کسب و کار را دربرمی¬گیرد.مطالب بخش کتابخانه نیز مرتباً روز آمد می¬شود و اطلاعات بیشتری بطور پیوسته به آن اضافه می¬شود.گلچینی از اطلاعات عمومی پرمصرف نیز در آرشیو کندلوس برای بهره-برداری پیش بینی شده است.

پشتیبانی
بازدید های فنی دوره ای برای نظارت بر عملکرد آرشیو نصب شده، رفع عیوب اساسی، پاسخ به پرسش¬های کاربران و راهنمائی آنان در شمار خدمات پس از فروش مؤسسۀ حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان است.

چندین نیروی کار برای یک نرم افزار
اگر بنگاه های اقتصادی، بویژه شرکت ها و مؤسساتی که تازه تشکیل شده و به ثبت رسیده اند بخواهند این مجموعۀ پرمایه و پر محتوا را راسـاً بوجود آورند و مرتباً و منظماً آن را تکمیل و به روزرسانی کنند، قطعاً به چندین کارمند ورزیده و متخصص نیاز دارند و در این راه وقت و هزینه بسیار زیادی را باید صرف کنند. بنابراین منطق حکم می¬کند مدیریت بنگاههای اقتصادی از خدمات قابل اعتماد عرضه کنندگان سیستم¬های اطلاع¬رسانی مدرن استفاده کنند و با این برون سپاری هزینۀکمتری بپردازند و بیشترین بهره را ببرند. وقت گران¬بهای کارآفرینان و مدیران مالی و اداری آنان نباید صرف گردآوری اطلاعات کم و بیش ناقص از این¬سو و از آن¬سو شود. اطلاعات را باید مؤسسات دیگری برای آنان فراهم آورند و مدیریت بنگاه اقتصادی این فرصت را بیابد تا با مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده¬های آماده شده، برای از میان برداشتن تنگناها، مهار بحران¬ها و دست یافتن به توسعه و سود پایدار برنامه¬ریزی کند.

رهائی از محدودیت های زمان و مکان
با سیستم آرشیو و اطلاع رسانی کندلوس شما دیگر برای بهره¬برداری از اسناد و اطلاعات اسیر زمان و مکان نخواهید بود. این سیستم با رعایت بالاترین سطح ایمنی به گونه¬ای طراحی شده که کاربران بتوانند در هر زمان و از هر مکان و از هر جای دنیا از طریق اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند و مطالب مورد نظر را روی کامپیوتر، رایانه و تلفن موبایل خود مشاهده کنند، کپی و پرینت بگیرند و یا سندی را به آدرسی که می¬خواهند ایمیل کنند. با این کیفیت، دفتر کار شما در همه جا خواهد بود: در محل فعالیت شرکت، در خانه، در خیابان، و در چهارگوشۀ جهان. البته دسترسی به اسناد و اطلاعات فقط محدود به کسانی خواهد بود که مشتری تعیین می¬کند و نرم افزار کندلوس توانائی فنی ایجاد این گونه محددیت را دارد.

آرشیو و اطلاع رسانی اقتصادی کندلوس
بر کمترکسی پوشیده است که دانش روز و ضرورت دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان ممکن، تغییرات روزافزونی را در عرصۀ فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده است. امروزه تصور نظم، ترتیب و پیشرفت در زندگی اجتماعی، تجاری و حتی خانوادگی بدون استفاده از رایانه و اینترنت، تلفن، موبایل و بسیاری از فن¬آوری های نوین دیگر، دشوار است و بی¬تردید در چند سال آینده ناممکن خواهد بود. وب سایت¬ها، وبلاگ¬ها، کتابخانه¬های دیجیتالی و تجارت الکترونیک نمونه هایی هستند که جذابیت و رشد خیره¬کنندۀ فضای مجازی در ارتباطات انسانی را به روشنی بیان می¬کنند.

تکرار می کنیم: آرشیو و اطلاع رسانی اقتصادی کندلوس اطلاعاتی کم نظیر دارد و مطالبی را که چندین کارمند متخصص باید با تلاش شبانه روزی بدست آورند، با هزینه ای بسیار کمتر و با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتر در اختیار شما قرارمی دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهدۀ آرشیو و اطلاع رسانی اقتصادی کندلوس و نحوه عملکرد آن با ما تماس بگیرید.

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، نبش خیابان پنجاهم، شماره 402 ، طبقه اول، واحد 11 - کد پستی 1436754684
تلفن: 88626514 88626529 88626531 دورنگار: 88045316


         

  نرم افزار آرشیو واطلاع رسانی  اقتصادی کندلوس  Kandelous Economic Archive and Information Software

         

  نرم افزار آرشیو و اطلاع رسانی حقوقی کندلوس Kandelous Legal Archive and Information Software

         

  بولتن انگلیسی خبرهای اقتصادی کشور  Economic News Compendium of Iran (ENCI)


گزارش وضعیت و اعتبار سنجی ترجمه متون حقوقی و تخصصی قراردادها پژوهش وصول مطالبات خدمات حقوقی
تازه چه خبر؟ آرشیو دیجیتالی اسناد و اطلاع رسانی ثبت شرکت ها ثبت مالکیت صنعتی ثبت دامنه های اینترنتی تصفیه شرکت ها